Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

xxx

W dniu 12 października odbyła się uroczysta akademia z okaji Dnia Edukacji Narodowej.

W auli Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia społeczność Zespołu Szkół Technicznych

świętowała "Dzień Nauczyciela".

xxx

Podczas uroczystości nastąpiło przekazanie Sztandaru ZST nowemu składowi pocztu sztandarowego. Uczniowie klasy 4TP Anna Wyrobek, Klaudia Karbowa i Damian Przybylski przekarzali sztandar młodszym kolegom: Annie Kopeć, Sandrze Juszczak i Krzysztofowi Dylewskiemu, uczniom klasy 2TZ.

xxx

Przedstawiciele uczniów klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie.

xxx

Gościem uroczystości był Prezydent Miasta Konina Pan Józef Nowicki, który wręczył Aleksandrowi Sieradzkiemu, uczniowi klasy pierwszej "Odznakę Zasłużony dla Miasta Konina" za bohaterski czyn i bezinteresową pomoc drugiemu człowiekowi.

xxx

W czasie uroczystości Pani dyrektor Edyta Truszkowska wręczyła nagrody dyrektora szkoły nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym, którzy w minionym roku szkolnym szczególnie wyróżnili się w pracy na rzecz szkoły.

xxx

Na koniec akademii uczniowie klasy 4TP, 3WZ, 2MS i 1TZ odegrali skecz pt. "Wywiadówka"

xxx