Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


POETYCKI DOTYK ANIOŁA

W dniu 11 grudnia naszą szkołę kolejny raz odwiedziła konińska poetka Danuta Olczak, która zaprezentowała nie tylko swoją poezję, ale również część kolekcji aniołów.

xxx

Poetka pochodzi z Lubelszczyzny, w Koninie mieszka i tworzy od 40 lat. Wydała dziesięć tomików, napisała wiele artykułów prasowych, opowiadań. Zdobyła liczne prestiżowe nagrody w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Odbyła ponad 180 spotkań autorskich. Od kilku lat realizuje w szkołach autorski projekt pt. „Cztery pory roku w poezji”.

 xxx

Anioły w blasku świec stworzyły niepowtarzalny nastrój. Pozwoliły zatrzymać się w biegu, odetchnąć atmosferą spokoju, dobroci, radości i piękna. Poetka ciekawie opowiadała o tajemniczym procesie tworzenia poezji,  dzieleniu jej z innymi, a także o fascynacji aniołami i swojej kolekcji. Niezwykle plastycznie i inspirująco przedstawiła porównania dotyczące transformacji motyla w kokonie jako symbolu pokonywania trudnych doświadczeń przez człowieka, kwiatu róży przypominającego ludzkie życie, w którym piękno, radość i ból są złączone na zawsze, a także pozornie martwego jesiennego drzewa – jako symbolu ogromnej wewnętrznej siły trwania. Zachęcała młodzież do głębokich przemyśleń, aby nigdy się nie poddawać, aby odnaleźć w sobie bezcenne wartości i ochraniać je.

xxx

Konińska poetka czytała wiersze ze swoich tomików, wyjaśniała zawarte w nich przesłania. Uchyliła też rąbka tajemnicy, co tak naprawdę dzieje się w poetyckim sercu. Stwierdziła, że poezja i anioły mają ze sobą dużo wspólnego, pochodzą bowiem z obszarów duchowych, gdzie wszystko ma ogromną siłę i moc. Wyjaśniła, dlaczego tak cenna jest chwila obecna. Zwróciła uwagę słuchaczy na „dotyk anioła”, jego interwencję w sytuacjach niebezpiecznych, które nieoczekiwanie zakończyły się szczęśliwie.

xxx

Po spotkaniu można było nabyć tomiki Danuty Olczak, do których wpisywała dedykacje.

xxx 

xxx

xxx

xxx

xxx