Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


O początkach Związku Strzeleckiego "Strzelec" i nie tylko...

xxx

Jednostka 4057 Związku Strzeleckiego „Strzelec”, w której szeregach jest uczeń klasy 2TZ Jakub Wojtaluk odwiedziła naszą szkołę i przedstawiła informacje na temat początków

Związku Strzeleckiego oraz jego roli w wojnach światowych a kończąc na aktualnym stanie

i sposobie jego działania.

xxx

Została pokazana również cześć sprzętu którym się posługuje jednostka oraz czym on jest

i na jakiej zasadzie działa, odbył się również pokaz multimadiany oraz został odtworzony

film promocyjny zachęcający do wstąpienia w szeregi jednostki.

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx