Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


Szkolna zbiórka dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt

xxx

Samorząd Uczniowski w naszej szkole zorganizował zbiórkę karmy, środków czystości dla Schroniska Bezdomnych Zwierząt w Koninie przy ulicy Gajowej.

xxx

Celem naszej akcji była poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt. Cieszymy się, że tak wielu uczniów naszej szkoły wzięło udział

w naszej akcji i że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest obojętny.

xxx