Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - otrzymaliśmy dotację

xxx

W ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa:

xxx

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

xxx

otrzymaliśmy 15000 złotych na uatrakcyjnienie zbiorów naszej biblioteki.

xxx

xxx