Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


Płatne staże dla naszych uczniów.

xxx           

Patrycja Olejnik uczennica klasy trzeciej technikum usług fryzjerskich oraz Eryk Walny uczeń klasy trzeciej technikum informatycznego znaleźli się w gronie najlepszych uczniów i studentów. Zostali oni zakwalifikowani do uczestnictwa w stażach zawodowych organizowanych przez Prezydenta Miasta Konina.

xxx

            Przeszli oni kilka etapów konkursu. Pierwszy z nich polegał na wyłonieniu przez dyrektora uczniów, którzy osiągnęli wysoką średnią ocen w pierwszym semestrze roku szkolnego 2018/2019 i wyróżniali się szczególną aktywnością na rzecz szkoły i miasta. Wyłonione osoby zostały zakwalifikowane do drugiego etapu.

xxx

Zadaniem dla najlepszych uczniów oraz studentów  wyłonionych w wewnątrzszkolnych eliminacjach było przygotowanie Curriculum vitae oraz listu motywacyjnego, a następna ich ocena formalna i merytoryczna. Uczestnicy, którzy zostali najwyżej ocenieni przeszli do kolejnego etapu, w którym komisja konkursowa przeprowadziła indywidualne rozmowy kwalifikacyjne, podczas których oceniono uczestników pod względem gotowości

do podjęcia stażu.

xxx

xxx