Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


Podziękowanie za udział w akcji "Szkoła do Hymnu"

xxx

Otrzymaliśmy podziękowanie za włączenie się w ogólnopolską akcję

„Szkoła do Hymnu”

i odśpiewanie 4-zwrotkowego hymnu narodowego

w piątek, 8 listopada o symbolicznej godz. 11:11.

xxx

Akcja ta to kontynuacja ubiegłorocznej inicjatywy „Rekord dla Niepodległej”,

w której uczestniczyli uczniowie z blisko 24 tyś. placówek w kraju i za granicą.

ftghxf

xxx