Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


Nawiązanie współpracę z PWSZ w Koninie

xxx

We wtorek 14 stycznia 2020 roku w siedzibie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

w Koninie Pani Dyrektor Edyta Truszkowska i prof. dr hab. Mirosław Pawlak - Rektor PWSZ podpisali porozumienie o współpracy.

xxx

W ramach porozumieniaq uczniowie naszej szkoły będą uczestniczyć w prach studenckich

kół naukowych, brać udział w prelekcjach i prezentacjach Uczelni

oraz w uroczystościach i imprezach okolicznościowych.

xxx

xxx

xxx