Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


Zdalne lekcje patriotyzmu cz.1

xxx

W dniach 27-30 kwietnia odbyły się zdalne lekcje patriotyzmu "Majowe święta narodowe"

przygotowane przez Panią Agnieszkę Andrzejczak

i udostępnione uczniom za pomocą platformy edukacyjnej.

xxx

 Temat lekcji: 1 maja ŚWIĘTO PRACY

xxx

...Święto Pracy to inaczej Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy.

Przypada w kalendarzu na 1 dzień maja. Jest to międzynarodowe święto klasy robotniczej,

które po raz pierwszy obchodzone było w 1890 roku.

Od 1950 roku jest również świętem państwowym w Polsce...

xxx

XXX 

Temat lekcji: 2 maja ŚWIĘTO FLAGI 

xxx

...Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 r. obchodzimy po raz 16. Ustanowiono je na mocy ustawy z dnia 20 lutego 2004 r. Choć jest to święto, to dzień nie jest wolny od pracy...

xxx

XXX

Temat lekcji: 3 maja ŚWIĘTO UCHWALENIA KONSTYTUCJI

xxx

...Polska Konstytucja z 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie, a drugą na świecie 

(po amerykańskiej z 1787 roku) spisaną ustawą zasadniczą,

regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów...

xxx

dfghjk