Uczniowie ZSTiH najlepszymi stolarzami w Wielkopolsce

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Niechanowie w dniu 13.05.2014 roku

był gospodarzem wojewódzkiego etapu

Konkursu "Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy" - w zawodzie stolarz.


Do rywalizacji o miano najlepszej drużyny stolarskiej OHP w Wielkopolsce

przystąpiły zespoły ze Środowiskowych Hufców Pracy z Konina (Szymon Andrzejewski i Michał Dybczak z Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych), Próchnowa, Śremu, Ostrowa Wielkopolskiego oraz reprezentanci CKiW z Pleszewa.

W części teoretycznej Konkursu, która miała charakter testu, uczestnicy odpowiadali na 30 pytań obejmujących swoim zakresem wiadomości i umiejętności właściwe dla kwalifikacji w zawodzie stolarza. Na tym etapie konkursu największą wiedzą wykazały się zespoły z ŚHP z Ostrowa Wlkp. i Konina. W części praktycznej konkursu zadaniem adeptów stolarstwa było wykonanie szafki zgodnie z wymiarami odczytanymi z rysunku technicznego. Podczas trwania etapu praktycznego Komisja Konkursowa w składzie: Grzegorz Perlicki, instruktor praktycznej nauki zawodu, Sławomir Zaprzałka z działu kształcenia i wychowania WWK oraz Andrzej Jaroszyński, kierownik warsztatów OSiW w Niechanowie oceniała m.in. zgodność wykonanego wyrobu z parametrami podanymi w dokumentacji technicznej, wykonywanie złączy i połączeń stolarskich, posługiwanie się narzędziami ręcznymi oraz współpracę z partnerem podczas prac.

Po podliczeniu uzyskanych wyników z obu etapów, zwycięzcą Wielkopolskiego Konkursu "Sprawny w zawodzie, bezpieczny w pracy" - w zawodzie stolarz została drużyna ŚHP 15-3 z Konina w składzie Szymon Andrzejewski i Michał Dybczak z Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych. Drugie miejsce zdobył zespół ŚHP 15-4 z Ostrowa Wlkp. w składzie Robert Bednarek i Sebastian Grajaszek, trzecie miejsce przypadło uczestnikom ŚHP 15-44 w Śremie, Rafałowi Marcinkowskiemu i Mariuszowi Bąkowskiemu.


Laureaci Wojewódzkiego etapu Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy Wielkopolskiego Wojewódzkiego Komendanta OHP w Poznaniu.

,,,,,

Gratulujemy laureatom !!!