Nasi uczniowie wśród "Najlepszych z Najlepszych w Rzemiośle" w Wielkopolsce w 2014 roku

W dniu 18 marca 2015 roku w Koninie odbyła się

Gala "Najlepszi z Najlepszych w Rzemiośle 2014",

na której miedzy innymi wręczane były uroczyście świadectwa uczniom,

którzy zdali z wynikiem bardzo dobrym egzamin czeladniczy.

...

Troje naszych uczniów zalicza się do grupy wyróżnionej. Są to: 

  • Tomasz Głowacki - zawód: cukiernik

  • Dawid Dębowski - zawód: ślusarz

  • Szymon Andrzejczak - zawód: stolarz

 ...

Szkoła otrzymała gratulacje i podziękowania za wyszkolenie nowej kadry czeladników.

....

5