Przystąpiliśmy do programu ,,Włącz się. Młodzi i media”

W dniu 16 września 2016r. przystąpiliśmy do programu ,,Włącz się. Młodzi i media”

Jest to wspólny program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Evens skierowany dla uczniów i nauczycieli.

...

Uczniowie uczestniczący w programie poznają język mediów, wyszukują i analizują przekazy

w internecie, prasie, radiu, telewizji. Uczą się krytycznego i świadomego odbioru treści, poznają strategie (i tricki) nadawców, uczą się „filtrować” informacje i obrazy, które do nich docierają. Próbują odpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na portalach społecznościowych, a wreszcie – tworzą własne materiały, teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych.  

....

Nauczyciele mają możliwość uczestnictwo w kursach doskonalących.  Osobą sprawującym opiekę nad realizacją zadań programu  jest pan Tomasz Jakubowski . Wkrótce dalsze relacje na temat  udziału w programie.

xxxx