Różowa wstążeczka 2016/2017

„Różowa wstążeczka”

W dniu 20 października 2016 roku odbyło się w naszej szkole spotkanie edukacyjne

w zakresie profilaktyki raka piersi pod hasłem „Różowa wstążeczka”.

xxx

Zajęcia zostały przeprowadzone przez Panią Zofię Mac – Prezesa Konińskiego Klubu „Amazonek”. Składały się one z części merytorycznej, jak też ćwiczeń przeprowadzonych 

na fantomach piersi.

xxx

Celem spotkania było zwiększenie świadomości prozdrowotnej młodzieży oraz wyrobienie nawyku samobadania piersi.  Młodzież otrzymała informacje na temat statystyk i czynników występowania nowotworu piersi oraz metod profilaktyki. Uczniowie dowiedzieli się, dlaczego zastosowanie samobadania piersi, wykonywanie badań USG oraz mammografii daje nam szansę wczesnego wykrycia niepokojących zmian oraz szybkiej interwencji leczenia.

xxxx

Spotkanie odbyło się w miłej atmosferze, uczniowie dzięki niemu nabyli nową wiedzę i umiejętności. W spotkaniu wzięli uczniowie klas pierwszych i klasy II WA.

xxx

Po szkoleniu młodzież otrzymała foldery dotyczące profilaktyki piersi zawieszki z instrukcją samobadania piersi.

xxx