„Młody diabetyk w grupie rówieśniczej”

xxxx

9 listopada 2016 roku  uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu
z edukatorem diabetologicznym na temat „Młody diabetyk w grupie rówieśniczej”.

xxxx
Spotkanie realizowane było w ramach zadania publicznego:

„Promocja wśród dzieci i młodzieży pozytywnych postaw w stosunku do osób

z różnymi rodzajami niepełnosprawności”,

współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego, w partnerstwie z Wielkopolską Radą Koordynacyjną Związek Organizacji Pozarządowych w Poznaniu i Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu.

xxx

Celem spotkania było zwiększenie wśród młodzieży wiedzy w temacie cukrzycy, głównie cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży,  wskazanie problemów osób chorych
i zdobycie umiejętności udzielenia prawidłowej pomocy w sytuacjach trudnych (również zagrażających zdrowiu i życiu).

xxx