Obchody Święta Patrona

xxx

16 listopada 2016r. obchodziliśmy Święto Patrona.

Uroczystość odbyła się w auli Szkoły Muzycznej

i wzięli w niej udział zaproszeni goście, nauczyciele oraz uczniowie.

xxx

Doskonałym wprowadzeniem w nastrój święta było wystąpienie Pani Dyrektor Edyty Truszkowskiej, która przybliżyła postać wielkiej uczonej, dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla, jak również zaprezentowała zebranym sukcesy i osiągnięcia szkoły.

xxx

Uroczystość  ta po raz kolejny stała się okazją do wyróżnienia osób zasłużonych dla szkoły. Tym razem odznakę „Za zasługi dla ZSTiH” otrzymał 

wiceprezydent miasta Konina Pan Sławomir Lorek.

xxx

Odznakę honorową „Za Zasługi dla Miasta Konina” otrzymała Pani Elżbieta Szczerbiak.

xxx
Na przełomie października i listopada, tradycyjnie już, przeprowadzony został konkurs wiedzy o Patronce Szkoły dla uczniów klas pierwszych.

  • Najlepszym okazał się zespół z klasy I TZ w składzie: Klaudia Rządkowska, Magdalena Trocha oraz Eryk Walny.
  • Miejsce drugie zdobyli uczniowie: Jakub Stachurski, Dariusz Mroczkowski i Szymon Jaworski z klasy I MS.
  • Trzecie miejsce przypadło uczniom: Szymonowi Horzewskiemu, Martynie Cieślak oraz Klaudii Łukomskiej z klasy I WZ, zostali oni uhonorowani dyplomami i nagrodami.  

Uroczystość zakończyła „Konferencja prasowa z Marią”,

którą przeprowadzili uczniowie i uczennice z klasy IVTP i IV TF.

vvv

Galeria zdjęć ( kliknij by zobaczyć :) )