Spotkanie z Konińską Izbą Gospodarczą

xxx

W dniu 18 listopada 2016r. odbyło się spotkanie uczniów klas technikum i ZSZ

z Konińską Izbą Gospodarczą oraz pracodawcami z Konina i powiatu.

xxx

Uczniowie dowiedzieli się jakich pracowników poszukują pracodawcy i jakie trzeba mieć umiejętności i predyspozycje aby rozpocząć działalność na własny rachunek a także jakie są zalety i wady prowadzenia własnej działalności.

xxx

Na koniec spotkania pracodawcy zachęcali do podejmowania wyzwań i rozwijania

skrzydeł przedsiębiorczości.

xxx

Spotkanie odbyło się w trakcie trwania Światowych Dni Przedsiębiorczości. 

xxx