"Świąteczne grudnie" w historii Polski

xxx

Dnia 12.12.2016 r. uczniowie klas 2TP i 3TP uczestniczyli w pokazowej lekcji historii. Odwiedzili nas również absolwenci z lat ubiegłych.

xxx

Przy muzyce Chopina i pieśniach patriotycznych przypomniane zostały warunki życia rodaków  w okresach świątecznych po: powstaniu listopadowym, przed powstaniem styczniowym

oraz w następnych latach.

xxx

Z okazji 98 rocznicy rozpoczęcia Powstania Wielkopolskiego przypomniane zostały jego przyczyny  i skutki jak również powstań śląskich - tak ważnych
dla Polski. Rodacy z tamtych lat, również  z myślą o nas, trud ponosili.

Po tym krótki okres spokoju i rozwoju przemysłowego w latach 1921 - 1939 r.

xxx

Pokazy poprzedzone były skrótowym omówieniem wydarzeń w odniesieniu do aktualnych warunków życia i możliwości nauki.

xxx