Ogólnopolski Konkurs Historyczny „KRĄG”

KONKURS Z WIEDZY O II RZECZYPOSPOLITEJ

Tradycyjnie już od kilkunastu lat w styczniu młodzież naszej szkoły bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym „KRĄG”.

vvv

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” we współpracy z Wydziałem Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

vvv

Tym razem wzięło w nim udział 12 uczennic i uczniów z klas 2 TP, 3TP, 4 TF i 4 TP. Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu z historii Polski okresu II Rzeczypospolitej oraz napisanie rozprawki na temat najważniejszych, ich zdaniem, zabytków historycznych w naszym regionie. Taka forma konkursu cieszy się zainteresowaniem młodzieży. Na wyniki przyjdzie nam jednak poczekać do kwietnia.

vvv