BRALIŚMY UDZIAŁ W AKCJI PRZECIW PRZEMOCY WOBEC KOBIET

bbb

14 lutego w Walentynki cały świat tańczy i protestuje przeciwko przemocy wobec kobiet!

bbb

Tego dnia także młodzież naszej szkoły - uczniowie klasy 2TP

wraz z wychowawcą Pania Agnieszka Flis

wzięli udział w akcji na konińskim pl. Wolności

„One Billion Rising. Nazywam się Miliard”

vvv

Uczestnicy spotkania tańczyli przeciwko przemocy stosowanej wobec kobiet.

bbb

„One Billion Rising” to protest w formie tańca. Tańczono do utworu „Break the Chain” wyrażając w ten sposób swój sprzeciw wobec przemocy względem kobiet. Czemu akurat taniec? Tańcząc, ludzie rządzą swoimi ciałami. Taniec jest więc metaforą tego, o co walczą organizatorzy - by kobiety miały pełną kontrolę nad własnym ciałem i nikt,

nigdy przemocą nie przekraczał wyznaczonych granic.
vvv

Akcja odbyła się po raz czwarty, a zorganizował ją Koniński Kongres Kobiet.

hhh

Klasa 2TP wraz z wychowawcą Panią Agnieszką Flis