UCZCILIŚMY „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

XX

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

młodzież z klas 1 TZ i 2 TP wzięła udział w pokazie multimedialnym poświęconym

polskiemu podziemiu niepodległościowemu działającemu w latach 1944-1949.

CCC

Uczniowie obejrzeli film „Żołnierze Wyklęci” oraz wysłuchali piosenek upamiętniających działaczy organizacji niepodległościowych walczących z komunistyczną władzą,

ilustrowanych ich fotografiami i opisami działalności.

bbbb

XXX

jjjj

hhh