SUKCES W KONKURSIE KU CZCI „ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH”

xxx

xxx

W lutym 2017r. uczennice klasy ITZ uczestniczyły w wojewódzkim konkursie historycznym

„NIEPOKORNA, NIEZŁOMNA, WYKLĘTA

– INKA OCZAMI DZISIEJSZYCH UCZNIÓW”

Głównym celem konkursu było podnoszenie świadomości patriotycznej

oraz odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.

xxx

Swój udział w nim wielkim sukcesem zakończyła Magdalena Andrzejewska,

zdobywając III miejsce w kategorii plastycznej

vvv

Gratulujemy, ponieważ konkurencja była ogromna.

xxx

Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały dyplomy i nagrody odbyła się 1 marca 2017r.

w Konińskim Domu Kultury.

xxx

Organizatorami konkursu byli:  Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Urząd Miasta Konina, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury. Patronat nad projektem objęli Prezydent RP i Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

xxx