Konińskie Forum Oświatowe 2017 - FOTO relacja

xxx

 25 marca w hali MOSIR przy ul. Popiełuszki w Koninie odbyło się

XIII Konińskie Forum Oświatowe,

którego organizatorem był Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

xxx

Swoje stoiska wystawiły przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne, szkoły wyższe z regionu oraz placówki i instytucje kulturalne z Konina i okolicy.

.