Licheń: w intencji zdanych egzaminów

xxx

4 kwietnia 2017 roku maturzystki z klasy 4TF oraz uczniowie klas ZSZ: 3WA i 3WB

odbyli pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski.

xxxx

Wspólnie modlili się o szczęśliwe zdanie egzaminów i dobre wybory życiowe.

xxx

xxx

xxx