Przystąpiliśmy do kolejnej V edycji programu "Mistrzowie Kodowania"

xxx

Nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji programu "Mistrzów Kodowania"

– obecnie edycja V, którego organizatorem jest firma "Samsung".

xxx

Jest to projekt edukacyjny mający na celu upowszechnienie nauki programowania wśród dzieci

i młodzieży na każdym etapie edukacji, wspieranie nauczycieli i edukatorów we wzbogacaniu warsztatu pracy pod względem metod i narzędzi pozwalających wspierać nowoczesne podejście do edukacji, upowszechnianie nowych technologii i innowacyjnych metod w nowoczesnym podejściu do edukacji.

xxx

Szkolnym koordynatorem jest pan Tomasz Jakubowski.

xxx

xxx

Certyfikat udział w IV edycji programu:

xxx