Uczniowie ZSTiH programują w języku Python

Uczniowie ZSTiH programują w języku Python

Uczniowie ZSTiH w Koninie  wyrażający chęć i gotowość nauki programowania otrzymali  możliwość uczestniczenia w projekcie naukowym ,,Nowa Metodyka i narzędzia do nauczania programowania z wykorzystaniem metod personalizacji procesu nauki” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt realizowany jest przez kadrę naukową uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnika Poznańska,  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Uczestniczący w projekcie uczniowie otrzymują całoroczny nieodpłatny dostęp do innowacyjnego systemu e-learingowego, który dostosowuje poziom i sposób nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów z zakresu nauki programowania w języku Python oraz wsparcie z zakresu napotkanych trudności. Po ukończeniu kursu wręczone zostaną wartościowe certyfikaty. Szkolnym opiekunem projektu jest pan Tomasz Jakubowski.

xxxx

Google, Yahoo, Nokia, IBM czy NASA wykorzystują Pythona w swoich wartych wiele milionów, czy też miliardów dolarów aplikacjach i projektach. Microsoft jak i Apple oferują pełne wsparcie dla Pythona w swoich systemach operacyjnych i platformach programistycznych. Wiele stron internetowych takich jak YouTube czy Grono napisane jest w Pythonie. NASA wykorzystuje Pythona w swoich aplikacjach od wielu lat. Dzięki niemu możemy stworzyć strony www, aplikacje na Mac OS czy Windows oraz rozbudowane portale internetowe.