II miejsce uczniów ZSTiH w VII Konkursie krajoznawczym o Krajach niemieckiego obszaru językowego.

W dniu 08.11.2017 roku w PWSZ odbył się już VII Konkurs Krajoznawczy o krajach niemieckiego obszaru językowego. Tegoroczna edycja poświęcona była znanym postaciom

z kręgów kultury, sportu, nauki i polityki  z Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

xxx

Celem konkursu jest jak zawsze upowszechnianie wiedzy oraz zainteresowanie uczniów językiem niemieckim. Konkurs prowadziła Katedra Badań nad Językiem, Literaturą

i Przekładem Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie.

xxx

W konkursie uczestniczyło 10 szkół z rejonu konińskiego. Najwyżej z konińskich szkół

na miejscu II sklasyfikowani zostali uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych

im. Marii Skłodowskiej-Curie.

 xxx

Drużyna ZSTiH wystąpiła w składzie: Kamila Klamrzyńska i Natalia Jaskuła z technikum usług fryzjerskich oraz Eryk Walny, uczeń technikum informatycznego. Uczniów przygotowała do konkursu pani Agnieszka Januszek, nauczycielka języka niemieckiego.

xxx 

Nasi uczniowie idąc śladami patronki Marii Skłodowsiej-Curie wbrew powszechnej

opinii o ZSTiH mają wspaniałe pomysły, interesujące życie oraz wielką pasję

aby rozwijać się i doskonalić.

xxx 

Idąc dalej za słowami Skłodowskiej - Curie: "Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko zrozumieć" zapraszamy  tegorocznych absolwentów gimnazjów do naszej szkoły, abyście się sami przekonali, że my tutaj wierzymy, że każdy człowiek jest do czegoś zdolny i może to osiągnąć za wszelką cenę, obojętnie w której szkole...

xxx