Święto Patrona Szkoły - Marii Skłodowskiej-Curie

xxx

Dnia 9 listopada 2017r. Zespół Szkół Technicznych i Hutniczych obchodził Święto Patrona Szkoły - Marii Skłodowskiej-Curie. Podobnie jak w latach ubiegłych uroczystość odbyła się w gościnnych progach Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I. J. Paderewskiego w Koninie. Tegoroczne obchody Święta były wyjątkowe z uwagi na 150 rocznicę urodzin polskiej Noblistki.

xxx

Po wprowadzeniu Pocztu Sztandarowego i odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrała Pani wicedyrektor Daria Walczykiewicz, która powitała licznie przybyłych gości. Następnie zabrała głos Pani Dyrektor Edyta Truszkowska, która zwracając się do zebranych  przypomniała zasługi naszej patronki.

xxx

Nadanie imienia szkole i przekazanie nowego sztandaru stało się okazją do ustanowienia odznaki „Za zasługi dla Zespołu Szkół Technicznych i Hutniczych”W tym roku Kapituła przyznała odznakę Członkowi Zarządu, Dyrektorowi Zarządzającemu IMEXMETAL S.A. Aluminium Konin, Panu Janowi Woźniakowi.

xxx

Doceniając osiągnięcia nauczycieli, warto wspomnieć, że Pani Aneta Nowak została uhonorowana odznaką "Za Zasługi dla Miasta Konina", Pani Hanna Lichy otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej natomiast Nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty otrzymała Pani Daria Walczykiewicz.

xxx

W ramach obchodów Święta Patrona przeprowadzony został również konkurs wiedzy o Marii Skłodowskiej- Curie dla uczniów klas pierwszych. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe.

xxx

Święto Patrona  Szkoły zakończył krótki program artystyczny przygotowany przez uczennice  z klasy III technikum usług fryzjerskich.

xxx

Po uroczystości delegacja uczniów  naszej szkoły złożyła kwiaty przed popiersiem patronki  szkoły Marii Skłodowskiej-Curie.

xxx