Zorganizowaliśmy spotkanie profilaktyczne dla młodzieży na temat „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS”

„Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS”

W związku ze zbliżającym się Światowym Dniem Walki z HIV/AIDS zorganizowaliśmy spotkanie profilaktyczne dla młodzieży na temat „Bądź bezpieczny w dobie HIV/AIDS”.

Spotkanie odbyło się 15 listopada w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Koninie.

xxx

Udział w nim wzięło ponad 200 uczniów konińskich szkół: z Zespołu Szkół Technicznych

i Hutniczych, Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, Zespołu Szkół Budownictwa

i Kształcenia Zawodowego, II Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika i klasa III gimnazjum ze Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałami gimnazjalnymi.

xxx

Głównym prelegentem był Pan Roman Latoszyński z Warszawy – edukator w zakresie HIV/AIDS i pracownik Punktu Testującego Polskiej Fundacji Pomocy Humanitarnej „Res Humane”. Pan Roman Latoszyński przeprowadził zajęcia w sposób ciekawyi interaktywny. Przekazał młodzieży między innymi w jaki sposób można uchronić się przed niebezpieczeństwem zakażenia wirusem HIV oraz powiedział o skutkach zażywania narkotyków. Młodzież była zainteresowana poruszoną tematyką aktywnie uczestnicząc w spotkaniu. Celem spotkania było podniesienie świadomości młodzieży na temat HIV, AIDS

i skutków zażywania narkotyków.

xxx

Na koniec spotkania głos zajęli pracownicy Sekcji Zdrowotnej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Koninie Pani Aneta Moralewska Bembenek i Pani Alina Kozioł dokonując podsumowania konkursu na „Krótki film o HIV/AIDS”.

  • Pierwsze miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  • II z Zespołu Szkół im. M.Kopernika i uczniowie z Zespołu Szkól Technicznych i Hutniczych.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody a opiekunowie podziękowania.

xxx