Uczniowie BS i ZSZ spotkali się z inspektorem pracy

Dnia 26 stycznia 2018r. odbyło się spotkanie z panią inspektor pracy na temat praw młodocianych pracowników. W spotkaniu zorganizowanym przez panią Izabelę Egiert uczestniczyli uczniowie klas pierwszych branżowej szkoły I stopnia oraz klas drugich zasadniczej szkoły zawodowej.

xxx

W trakcie spotkania pani inspektor przekazała naszym uczniom najważniejsze informacje na temat czasu pracy, wysokości wynagrodzenia oraz urlopów wypoczynkowych, które przysługują młodocianym pracownikom. W trakcie spotkania padło wiele pytań, co świadczy

o dużym zainteresowaniu młodzieży poruszanym tematem.