POETYCKI DOTYK ANIOŁA - spotkanie z Panią Danutą Olczak

W dniu 24 stycznia naszą szkołę odwiedziła konińska poetka Danuta Olczak, która zaprezentowała nie tylko swoją poezję, ale również część kolekcji aniołów.

xxx

Poetka pochodzi z Lubelszczyzny, w Koninie mieszka i tworzy od 40 lat. Wydała dziesięć tomików, napisała wiele artykułów prasowych, opowiadań. Zdobyła liczne prestiżowe nagrody w ogólnopolskich konkursach poetyckich. Odbyła ponad 160 spotkań autorskich.

xxx

Anioły w blasku świec stworzyły niepowtarzalny nastrój. Pozwoliły zatrzymać się w biegu, odetchnąć atmosferą spokoju, dobroci, piękna i radości. Uczniowie zaprezentowali kilka wierszy Danuty Olczak. Poetka również czytała swoje wiersze oraz interesująco opowiadała o twórczej pasji literackiej i dzieleniu jej z innymi, a także o istnieniu aniołów w świecie i początkach swojej kolekcji. Przedstawiła niezwykle ciekawe, inspirujące porównania dotyczące np. transformacji motyla jak symbolu pokonywania trudnych doświadczeń przez człowieka, kwiatu róży przypominającego ludzkie życie, w którym piękno i ból są złączone na zawsze. Stwierdziła, że poezja i anioły mają ze sobą dużo wspólnego, pochodzą bowiem z obszarów duchowych. Wyjaśniła, dlaczego tak cenna jest chwila obecna.

Zwróciła uwagę słuchaczy na „dotyk anioła” w sytuacjach niebezpiecznych,

które nieoczekiwanie zakończyły się szczęśliwie.

xxx

Konińska poetka niezwykle plastycznie porównała morze i drzewa do naszego codziennego życia, a perłę do najcenniejszej wartości w sercu człowieka. Opowiedziała też o własnym projekcie pt. „Cztery pory roku w poezji”, który realizuje w szkołach od kilku lat.

xxx