Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Data wydarzenia:

12 listopad 08:00 - 12 listopad 23:59


Pielgrzymka uczniów klas kończących do Lichenia

xxx

Uczniowie klas 4TP, 3WA i 3WB w dniu 10 kwietnia wybrali się na pielgrzymkę

do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.

xxx

W wyjątkowo pięknej aurze mieli okazję zwiedzić kościoły, kaplice, golgotę,

Licheńsckie Centrum Pomocy Rodzinie oraz bazylikę.

xxx

Był to czas skupienia na modlitwie o dobre wybory życiowe

i wsparcie podczas egzaminów maturalnych i zawodowych.

xxx