Uczniowie klasy 1TI wykonali kalibrację drukarki 3D w CKP

xxx

Uczniowie z klasy pierwszej technik informatyk wybrali się wraz z nauczycielem Panem Tomaszem Jakubowskim do Centrum Kształcenia Praktycznego w Koninie w celu uruchomienia trójgłowicowej drukarki 3D i wykonania pierwszego wydruku.

xxx

Drukarki 3D to skomplikowane, profesjonalne urządzenia i dlatego też wymagają profesjonalnego serwisu, dużej wiedzy oraz umeijętności technicznych.

xxx

Uczniowie zaraz po przybyciu na miejsce rozpoczęli kalibrację drukarki. Na początku musieli  wypoziomować osi X z ekstruderem. W tym celu należało zmierzyć odległość uchwytu osi X od elementu mocującego silnika osi Z. Oba uchwyty osi X należało ustawić tak by oddalone od silników osi Z o taką samą wartość.  W celu ustawienia tej samej wysokości uchwytów po jednej i drugiej stronie drukarki należało  tak obracać jedną ze śrub osi Z, aby uzyskać taki sam wynik. Po ustawieniu endstopa osi Z – tak aby głowica nie uderzyła w stół podczas zerowania pozycji dla osi Z – ustawili pozycję pierwszego rogu stołu. Osiągnęli to poprzez przekręcenie nakrętek kalibracyjnych stołu. Po ustawieniu wysokości rogu stołu wykonali jeszcze raz zerowanie pozycji dla osi Z i sprawdzili, czy kartka papieru przesuwa się z oporem w szczelinie utworzonej przez dyszę oraz stół. Operacje powtórzyli dla każdego rogu stołu. Po skalibrowaniu stołu i zwiększeniu przyczepności wydruków do niego, wprowadzili filament do ekstrudera. Zainstalowali program tzw. slicer, którego zadaniem jest “translacja” modeli 3D zapisanych w formacie .STL na zbiór instrukcji dla drukarki 3D (tzw. G-code) i rozpoczęli drukowanie.

xxx

Możliwość poznania działania i obsługi tak profesjonalnego urządzenia było cennym doświadczeniem w praktycznej nauce zawodu.

xxx