Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń


100% wyniki zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

W Zespole Szkół Technicznych w Koninie, przy ul. Kolskiej w technikum odnotowano 100% wyniki zdawalności w dwóch z pięciu zdawanych w szkole kwalifikacji. Uczeń otrzymuje świadectwo zdając część teoretyczną i część praktyczna egzaminu.

xxx

W czterech z pięciu kwalifikacji uczniowie ZST uzyskali wyższą zdawalność od średniej zdawalności w naszym okręgu tj. w województwie wielkopolskim i zachodniopomorskim:

xxx

1. Kwalifikacja M12 (w zawodzie technik pojazdów samochodowych) – 100% (14 z 14 zdających); w okręgu zdawalność wyniosła 91,3%.

2. Kwalifikacja E14 (w zawodzie technik informatyk ) – 100% (5 z 5 zdających); w okręgu – 54,0%.

xxx

W dwóch kwalifikacjach uczniowie ZST uzyskali zdawalność blisko 90%.

xxx

3. Kwalifikacja E12 (w zawodzie technik informatyk ) – 88,2% (15 z 17 zdających); w okręgu – 77,7%.

4. Kwalifikacja A19 (w zawodzie technik usług fryzjerskich) – 87,5 % (14 z 16 zdających); w okręgu – 74,3%.

5. Kwalifikacja M42 (w zawodzie technik pojazdów samochodowych) – 50% (6 z 12 zdających); w kręgu – 75,9%.

 xxx

Gratulujemy uczniom i nauczycielom :)