Ochrona danych osobowych - klauzula informacyjna

Kalendarz wydarzeń

Ewaluacja zewnętrzna innowacji społecznych dotyczących praktycznej nauki w przejściu z edukacji do pracy (klasy: 3MS 3WZ)

Data wydarzenia:

19 listopad 09:35 - 19 listopad 11:20


Sprzątaliśmy Świat :)

xxx

W tegorocznej akcji "Sprzątanie Świata"  

wzięli udział uczniowie klasy 4TP oraz dziewczęta z klas 3TZ i 2TZ 

pod opieką Pani Anety Nowak i Pani Elżbiety Rybarskiej  

xxx